10 ŞUBAT ULUSLARARASI EPİLEPSİ GÜNÜ

Uzm. Dr. Özden OBUZ TEMEL2020-02-10 15:24:23

EPİLEPSİ NÖBETİ HER YAŞ BİREYDE ORTAYA ÇIKABİLİR.

Epilepsi yani halk arasında sara olarak bilinen hastalık; beyin hücrelerinin ani, anormal elektriksel deşarjı ile ortaya çıkan bir durumdur. Bu elektriksel boşalım beynin hangi bölgesinde olmuş ise hastada da o bölgeye göre bulgu verir. Hastalığın tanısı klinik bulgular ve EEG ile konulur.

EEG saçlı deri üzerine yapıştırılan elektrot denilen kayıtlamaya olanak sağlayan iletkenlerin, bu elektriksel aktiviteyi kâğıt üzerine dökmesiyle oluşturulan bir çalışmadır. Hastaya hiçbir zararı yoktur. Çekim uyku veya uyanıklık halinde yapılabilir.

Epileptik nöbetlerin çok çeşitli formları vardır. Herkesin gözünde canlandırdığı aniden düşme, vücutta kasılma, çırpınma, çenede kilitlenme, ağızda köpürme, dil ısırma şeklinde olmayabilir. Sadece vücudun bir kısmında kasılma, atma, uyuşma, donakalma, sabit bir noktaya bakma, amaçsız el ve parmak hareketleri, ağız şapırdatma, yalanma şeklinde de olabilir.

Epilepsi nöbeti her yaş bireyde ortaya çıkabilir. En çok yaşamın ilk yılında daha sonra 65 yaş sonrasında görülür. Bazen birtakım ilaçlar, enfeksiyonlar, kafa travmaları da nöbet geçirtebilir.

Epilepsi hastalığı ilaç kullanmayı gerektirir. Büyük çoğunluk hasta grubunda, ilaç ile takipte tedavi sağlanmakta ve nöbet sıklığı azalmaktadır. Bir grup hastada ise ilaçlarla nöbet sıklığı tam olarak azalmamakta olup bunlar dirençli epilepsi grubudur. İlaç kullanımı uzun süre bazen de ömür boyu süreceğinden, ilaçların diğer organlara zararını önlemek için takip eden doktorun önerisine bağlı olarak belirli aralıklarla kan tetkikleri yapılır.

Epilepsi hastaları özellikle çocukluk çağında tehlikeli sporlardan, özellikle suda ve yüksekte yapılan sporlardan kaçınmalıdır. Uykusuzluğun nöbet sıklığını arttırdığı bilinmektedir. Yine ilaçların düzensiz alınması nöbetleri tetikleyecektir. Nöbet geçiren bir hastaya şahit olunduğunda öncelikle nöbet esnasında kendisini yaralamasını engellemek adına yere yatırılması, başının altına yumuşak bir şey yerleştirilmesi başının hafifçe yana çevrilmesi yararlı olacaktır. Ağzına bir şey sokup açmaya çalışmak tehlikeli olacaktır.


Uzm. Dr. Özden OBUZ TEMEL

Diğer yazılara göz atın

Bu test nerede yapılıyor ?