İNME HABERCİSİ NEDİR?

Uzm. Dr. Özden OBUZ TEMEL2020-12-12 14:28:28

İNME HABERCİSİ

  İnme toplum sağlığını ilgilendiren en önemli sağlık  sorunlarından birisidir. Çünkü toplumda özürlülüğe neden olan hastalıkların başında gelir. Bu nedenle böylesine önemli bir hastalık ortaya çıkmadan önce buna dair haberci durumların farkına varılması ve tanısının konulması oldukça önemlidir.

  'Geçici iskemik atak' denilen durum beyin, omurilik ve gözün yetersiz kan akımına bağlı oluşan geçici nörolojik bozukluğudur. Bir saatten kısa sürer ve şikayet tam ortadan kalkacak şekilde de iyileşir.Tipik bulgular aniden ortaya çıkan tek yanlı yüz, kol, bacak güçsüzlüğü, tek yanlı duyu kayıpları, konuşma bozukluğu ve görme bozukluğudur. Görme bozukluğu sağ ya da sol yanlı yarım görme ya da bir gözde tam görme kaybı şeklinde olabilir. Hastanın biranda başlayan şikayeti genel olarak bir saat çinde tamamen iyileşir. Bazı hastalarda biraz daha uzayabilir. Özellikle ileri yaş ve erkek hastalar risk grubundadırlar. Özellikle hipertansiyon, sigara kullanımı, fiziksel inaktivite, diabet hastalığı, kolesterol yüksekliği, geçirilmiş miyokard infarktüsü ( kalp krizi) belirlenmiş risk faktörleridir.

  Geçici iskemik atak yaşayan bir hastanın ilk 24 saat içinde inme geçirme riski %4 dür.Tüm hastaların %10-15 i de ilk 3 ayda inme geçirecektir. Bu atakların zamanında tanınması;hastanın risk faktörlerinin belirlenip hastaya uygun tedavinin başlanıp hastanın gelişecek inmeden korunması önemlidir.

  Bu nedenle bu hastalar hastaneye yatırılır ve hem tedavi hem de tetkikleri planlanır. Yapılacak tetkikler damarsal görüntüleme yöntemleri, kan tetkikleri, ve ayrıntili kardiak taramalardır.Kardıyak yönden hastalar artmış kan basıncı ve ritm bozukluğu nedeni ile araştırılırlar.Beyine kan taşıyan büyük damarlarda oluşan tıkanıklık ya da daralma varlığı araştırılır. Gereken kan sulandırıcı tedaviler ya da darlığın derecesine göre gereğinde stentleme önerilir. Yine damar sağlığını ilgilendiren fiziksel aktivitenin arttırılması, kan şekerinin düzenlenmesi, sigara ve aşrı alkolden uzak durulması da alınması gereken önlemlerdendir.


Uzm. Dr. Özden OBUZ TEMEL

Diğer yazılara göz atın

Bu test nerede yapılıyor ?