NE ZAMAN PSİKOLOĞA GİTMELİYİM?

Uzman Psikolog Bahar Nur2021-06-11 13:57:46

Yaşamın  her aşamasında psikolojik destek almayı gerektirebilecek durumlarla karşı karşıya kalınabilmektedir.Psikolojik destek almak için mutlaka ‘olması gerekli’ koşullar diye bir şeyden bahsetmek doğru olmayabilir.Fakat genel anlamda  psikolojik desteğin yararlı olabileceği durumlardan bahsedilinebilir; kaygı, tekrarlayan düşünce ve davranışlar, bir travma sonrası ortaya çıkan rahatsız edici durumlar, iştah veya uyku düzeninde meydana gelen değişiklikler gibi sıralayabiliriz. Bunların yanında uzun süredir devam eden, neredeyse kişilik özelliği haline gelmiş ancak kişiyi rahatsız eden durumlar nedeni ile psikolojik destek alınabilmektedir.

Öte yandan Psikolojik destek almak, kişinin hayatında illaki ciddi bir sorun olmasına gerek yoktur birey kendi bilişsel ve davranışsal süreçlerinin farkına varabilmek ve durum, koşul, kişi ve olayları bütüncül bir şekilde alternatif düşünceler ile birlikte değerlendirebilme becerisini edinebilmek için de bir uzmandan destek almak isteyebilmektedir. Bazı durumlarda sadece kişi kendisi, düşünce süreçleri ve duygularını daha iyi anlamak, düzenlemek, organize etmek ve işlevsel hale getirebilmek için de psikoloğa gidilebilmektedir.Hayat boyu her yaş grubu için psikoterapi; etkili bir tedavi yoludur. Kişi, bir destek ya da yardım arayışı içerisindeyse ve kendini hazır hissediyorsa herhangi bir sıkıntısını çözebilmek için psikoloğa başvurabilmektedir.

 

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi, Duygularınızı, düşüncelerinizi, kendiniz ve diğerleriyle ilgili inançlarınızı, kişisel yaşantılarınızı güvenli bir biçimde keşfetme sürecidir. Bir profesyonel ile yapılan konuşma tedavisidir.

Psikoterapi size, yaşadığınız zorluklar ya da sıkıntılarla ilgili içgörü kazandırmayı, düşünce ve davranışlarınızda değişiklikler meydana getirmek için motivazsyonunuzu arttırmayı ve bu değişiklikler için uygun yollar bulmanıza yardımcı olmayı amaçlar.

 

PsikoTerapi Sırasında Sizi Neler Bekliyor?

İlk seansta,  sizi tanımaya ve geliş nedenizi anlamaya çalışınılır. Çeşitli sorular sorarularak  ve testler kullanarak sizinle ilgili bilgi edinir. Bu bilgiler ışığında bir tedavi planı oluşturur.

Her birey birbirinden farklı olduğu için sonraki seansların içeriği de kişiye göre değişecektir.Psikoterapistiniz duygularınızı, deneyimlerinizi paylaşmanız ve keşfetmeniz için sizi teşvik edecektir.

Psikoterapi ne kadar sürer?

Terapiye başlarken getirdiğiniz sorunlara, kullanılan terapi yöntemine göre görüşme süresi ve sıklığı değişecektir. Ancak kişisel ihtiyaçlara ve terapistinizin yönlendirmelerine göre görüşme araları sıklaştırılabilir ya da uzatılabilirİlk görüşme sonrasında size özel bir tedavi programı belirlenecektir.

Psikoterapi Yöntemleri Nelerdir?

Bilişsel Davranışçı Terapi:

Sağlıksız ve olumsuz düşüncelerimizin duygu ve davranışlarımıza olan etkilerine odaklanır. Sistemli bir şekilde bu düşünceleri gözden geçirip yerlerine sağlıklı ve olumlu olanları koymayı hedefler. Kendine güven, atılganlık gibi beceri kazandırmaya yönelik çalışmalar da yapılır. Uygulamalar sırasında nefes egzersizleri ve duygu tekniklerinden yararlanılır.  Danışanın ve terapistin aktif olduğu bu yöntemde ev ödevleri önemli yer tutar. Problem odaklı ve kısa süreli bir yaklaşımdır.

 

Psikodinamik Terapi: 

 

Psikodinamik terapi, kişilerin düşünce ve eylemlerine etki eden, bilinçaltında yatan duyguları ve motivasyonlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olan bir terapi türüdür. 

 

Aile ve Çift Terapisi:

Aile bireylerinin ve çiftlerin birbileriyle etkileşimlerinin anlaşılmasına, bunlarla ilgili sorunların çözümüne ve sağlıklı iletişime geçilmesine odaklanmaktadır.

Oyun Terapisi:

Çocuğun problemlerini anlamak, onun duygularını ve tutumlarını keşfetmek ve çocuğu bunlarla yüzleştirerek çözüm getirmesini sağlamak için geliştirilmiştir. Sıklıkla endişe, korku, takıntı, kendine güven sorunları, çekingenlik, dürtüsellik, saldırganlık, okula uyum sorunu, davranış problemleri, uyku, yemek ve tuvalet sorunlarının çözümünde kullanılmaktadır.

Psikodrama:

Bireylere, dramatik canlandırmalar yoluyla, geçmiş ve güncel sorunlarını ve çatışmalarını ya da geleceğe dair beklenti, kaygı ve güçlüklerini ele alarak hazırlanma, başa çıkma becerilerini görme ve bunları deneme olanağını sağlar. Psikodrama temel etkinlik olarak insanın katı davranışlarının yumuşak, esnek duruma gelmesine, özgür ve spontan olmasına, empati kurabilmesi ve sorumluluk alabilmesine olanak verir. Genel anlamı ile insanın sosyal beceri kazanmasına yardımcı olur. Grup olarak uygulanabileceği gibi bireysel uygulamalarda da etkilidir.

 

PsikoTerapinin Faydaları Nelerdir?

 

Terapi kişilerin;

Zorluklar karşısında kendilerini daha güçlü hissetmelerine

Gelişimlerine engel olan davranışları değiştirmelerine 

Kendileriyle ilgili mevcut olan olumsuz düşünce kalıplarını irdelemelerine 

Geçmişten gelen acıları dindirmelerine 

İletişim ve ilişki kurma yetkinliklerini geliştirmelerine 

Gelecek ile ilgili hedeflerini belirlemelerine 

Özgüvenlerini arttırmalarına 

Mental sağlık sorunlarının getirdiği semptomlarla baş etmelerine 

Korku, öfke, yas gibi güçlü duygularla başa çıkabilmelerine 

Problem çözme yeteneklerini geliştirebilmelerine yardımcı olur.

 


Uzman Psikolog Bahar Nur

Diğer yazılara göz atın

Bu test nerede yapılıyor ?