SAĞLIKLI BİR TOPLUM İÇİN AŞILAYIN, ÖNLEYİN,KORUYUN !

Uzm. Dr. Halil İbrahim KAHRAMAN2020-01-18 12:45:40

                                       SAĞLIĞIMIZ VE AŞILAR

         Son yıllarda aşılarla ilgili zıt fikirlerle çok karşılaşmaktayız. Aşıların faydalı olmayıp bazı kronik hastalıkların sebebi olduğuna kadar giden iddialar da bunların arasındadır. Bu sebeple koruyucu çocuk aşılarını bile reddeden insanların olduğunu basın-yayın kuruluşlarının haberlerinden okumaktayız.

         Günümüzde her bilginin kolayca yayılabilme özelliği sebebiyle doğru veya yanlış olduğuna bakılmaksızın kontrolsüz bir bilgilenme ile karşı karşıyayız. Temel bilgilerdeki yetersizlik durumunda, bu bilgilerin yanlış yorumlanması sebebiyle, bazı insanlar yanlış davranışlar gösterebilmektedir. İşte aşı konusu da bunlardan biridir.

         Aşıların bulunması ve uygulanması tıp tarihinde devrim özelliği taşıyan bir gelişmedir. Aşılanmanın getirdiği bağışıklık, özellikle bulaşıcı bazı enfeksiyon hastalıklarına karşı, halk sağlığı alanında çok önemli ileri imkanlar sağlamıştır. Aşılar, bulaşıcılığı ve salgınları çok olan çiçek, çocuk felci, kızamık gibi çok korkutucu boyuttaki hastalıklar ile ölüm ve sakatlıklar bırakan; kuduz, tetanoz gibi dehşetli ızdıraplar ve acılar içinde ölümlere sebep olan hastalıklarla mücadele ve korunmada önemli imkânlar sağlanmıştır. İnsanlar için tehlikeli,  tıp adamları ve tüm sağlık hizmeti çalışanları için korkutucu olan bu ve diğer bazı hastalıklar aşılar sayesinde günümüzde sorun olmaktan çıkmıştır.

         Sağlığımızla ilgili birçok konuda bilgi kirliliğinin sebep olduğu yanlışlar yaşanmaktadır. Aşıların faydasız, hatta zararlı olduğu yanlış bilgisi de bunlardan biridir. Bu sebeple bulaşıcı çocuk hastalıkları aşılarında bile aşı retlerinin görülmesi üzüntü vericidir. Bunlar telafisi imkansız sağlık sorunları ile karşılaşılmasına sebep olabilir. Kızamık,Çocuk Felci gibi ülkemiz için sorun olmaktan çıkmış hastalıkların yeniden ortaya çıkma tehlikesi sağlıkçıları huzursuz eden, endişeye sokan ihtimallerdir.

         Aşı konusunda, grip aşısı dahil, doğru endikasyonlu aşı uygulaması, insan ve toplum sağlığımız için lüzumludur. Her tıbbi müdahalenin tabiî ki riskleri vardır. Uygulamayı yapan hekim veya ilgili sağlık çalışanı bu konulardaki gereken uyarıları ve bilgilendirmeyi yapacaktır. Ama aşı preparatı içindeki bazı maddelerin, mesela ağır metallerin varlığı ve bunların zamanla zehirlenme yapacağı gibi veya aşıların etkisiz olduğu gibi bilgiler yanlıştır. Bunlar şu anki bilgilerimizle uyuşmayan ilim dışı, ciddiye alınmaması gereken bilgiler olup bu iddialar sebebiyle aşı yaptırmamak doğru değildir. Gereksiz her şeyin zararlı olmasa bile yanlış olduğu gerçeğini unutmadan hekiminizin gerekli gördüğü aşılarınızı ihmal etmeden yaptırmalı ve sağlığımızı korumalıyız.

 


Uzm. Dr. Halil İbrahim KAHRAMAN

Diğer yazılara göz atın

Bu test nerede yapılıyor ?